Menu
belegging

Amsterdam – Knollendamstraat 7A

€ 275.000,- k.k.
Bekijk afbeeldingen

Omschrijving

JA! Een beleggingsobject te koop. Prachtig en modern gerenoveerde (2020) kantoorruimte gelegen in de Spaarndammerbuurt. Het object ligt op een centrale locatie nabij de binnenstad en is per auto en openbaar vervoer goed te bereiken. De ruimte heeft een gebruiksoppervlak van circa 42 m² en is verdeeld in een wachtruimte en twee werkruimtes, een moderne open keuken, en beschikt over een buitenruimte van circa 14 m².

INDELING
- Middels een eigen entree op de begane grond komt u in de kantoorruimte, verdeeld in een wachtruimte en twee ruime werkruimtes, afgescheiden met een deur;
- De moderne open keuken bevindt zich in de grote ruimte aan de achterzijde;
- Vanuit de keuken is er toegang tot de buitenruimte van circa 14 m²;
- Tevens is de kantoorruimte voorzien van een toilet met fontein, meterkast en stookruimte;
- De gehele BOG is voorzien van een PVC-vloer met een houten look en inbouwspots.

BEREIKBAARHEID EN PARKEREN
- Zowel het Centraal Station en Station Sloterdijk zijn gelegen op circa 10 minuten fietsafstand.
- Per auto goed bereikbaar vanaf de ringweg A-10 (S101 en S102);
- Er zijn diverse bushaltes nabij (o.a. buslijnen 22, 48 en N81);
- Op de openbare weg is het betaald parkeren van maandag t/m zaterdag van 09:00 t/m 00:00 en zondag van 12:00 t/m 00:00;
- Voor informatie over parkeervergunningen zie www.amsterdam.nl.

GEBRUIKSOPPERVLAKTE
- Het gebruiksoppervlak is circa 42 m²;
- De buitenruimte bedraagt circa 9 m².
NB. De opgegeven oppervlakte is door een gespecialiseerd bedrijf gemeten conform NEN2580.

BESTEMMINGSPLAN
De bestemming van de bedrijfsruimte Knollendamstraat 7-A heeft conform het bestemmingsplan "Spaardammers en Zeehelden" de bestemming gemengd-1 (bron: ruimtelijkeplannen.nl). Binnen deze bestemming is in ieder geval toegestaan:
- Detailhandel;
- Consumentverzorgende dienstverlening;
- Publieksgerichte zakelijke dienstverlening;
- Maatschappelijke voorzieningen.

ERFPACHT
- De bedrijfsruimte is gelegen op erfpacht van de gemeente Amsterdam;
- Het huidige tijdvak loopt t/m 31 mei 2063;
- De canon is afgekocht tot einde tijdvak;
- De algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 zijn van toepassing.

HUURCONTRACT
- De maandelijkse huurinkomsten bedragen €1.608,-, € 19.296 per jaar;
- Einddatum van het huidige contract loopt t/m 31 juli 2025 + 5 jaar;

BIJZONDERHEDEN
- Opleveringsniveau Turn Key;
- Recent gerenoveerd (2020);
- Energielabel A.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YES! An investment property for sale. Beautifully and modernly renovated (2020) office space located in the Spaarndammer neighbourhood. The property is in a very central location near the city centre and is easily accessible by car and public transport. The space has a usable area of approximately 42 m² and is divided into a waiting room and two workspaces, a modern open kitchen, and features an outdoor area of approximately 14 m².
LAYOUT
- Through a private entrance on the ground floor you enter the office space, divided into a waiting area and two spacious workspaces, separated by a door;
- The modern open kitchen is located in the large room at the rear;
- From the kitchen there is access to the outdoor space of approximately 14 m²;
- Also the office space is equipped with a toilet with fountain, meter cupboard and boiler room;
- The entire BOG has PVC flooring with a wooden look and recessed spotlights.

ACCESSIBILITY AND PARKING
- Both Central Station and Sloterdijk Station are at approximately 10 minutes cycling distance.
- Easily accessible by car from the A-10 ring road (S101 and S102);
- There are various bus stops nearby (including bus lines 22, 48 and N81);
- On the public road is paid parking from Monday to Saturday from 09:00 to 00:00 and
Sunday from 12:00 to 00:00;
- For information on parking permits see www.amsterdam.nl.

USABLE AREA
- The usable area is approximately 42 m².
- The outdoor area is approximately 9 m².
NB. The specified area has been measured by a specialised company in accordance with NEN2580.

DESTINATION PLAN
In accordance with the "Spaardammers en Zeehelden" zoning plan, the destination of the commercial premises Knollendamstraat 7-A is mixed-1 (source: ruimtelijkeplannen.nl).
Within this zoning, at least the following is allowed:
- Retail;
- Consumer-oriented services;
- Public-oriented business services;
- Social facilities.

LEASEHOLD
- The business premises are on a long leasehold from the municipality of Amsterdam;
- The current period runs until 31 May 2063;
- The canon has been bought off until the end of the period;
- The general provisions for perpetual ground lease 2000 apply.

RENT CONTRACT
- Monthly rental income is €1608, €19,296 per year;
- Expiry date of the current contract runs until 31 July 2025 + 5 years.

PARTICULARS
- Completion level Turn Key;
- Recently renovated (2020);
- Energy label A.

Overdracht

 • Prijs
  € 275.000,- k.k.
 • Status
  Beschikbaar

Bouwvorm

 • Hoofdbestemming
  Belegging
 • Jaar
  1883
 • Bouwvorm
  Bestaande bouw
 • liggingen
  In woonwijk

Buitenruimte

 • Liggingen
  In woonwijk
 • Onderhoud buiten
  Goed

Foto’s