Menu
kantoorruimte

Amsterdam – Hoofdweg 493-H

€ 400.000,- k.k.
78 m2
Oppervlakte
Bekijk afbeeldingen

Omschrijving

JA! Moderne en gerenoveerde kantoor-/winkelruimte gelegen in de wijk Bos en Lommer met een bruto vloeroppervlak van 78,20 m2. De kantoor-/winkelruimte is thans in VERHUURDE STAAT en is in gebruik als kapsalon. Gelegen op een goede zichtlocatie en is per auto en openbaar vervoer zeer goed bereikbaar. Door de hoekligging en vele ramen beschikt de ruimte over veel lichtinval, er is vrij uitzicht over de straat en het water van de Erasmusgracht.

BIJZONDERHEDEN
- De kantoor-/winkelruimte is thans verhuurd en zal in verhuurde staat worden verkocht;
- De huidige huurperiode is aangegaan voor een periode van 5 + 5 jaar en loopt van 15 december 2020 t/m 30 november 2030;
- De jaarlijkse huur bedraagt: 21.000 euro per jaar.
- Functiemogelijkheden zijn o.a. bedrijven, detailhandel, dienstverlening en kantoren.
- Servicekosten bedragen circa € 180,- per maand;
- In de koopovereenkomst zal een niet-zelfbewoningsverklaring worden opgenomen;
- Geheel gerenoveerd in 2019 met gebruik van hoogwaardige materialen;
- Oplevering onder voorbehoud gunning en zal plaatsvinden in overleg.

INDELING
Middels eigen entree op de begane grond komt u in de royale ruimte met open indeling thans in gebruik als kapsalon. Aan de linkerzijde bevindt zich een hal met toegang tot het toilet, pantry, stookruimte en meterkast. Tevens is er een kleine tuin. De gehele bedrijfsruimte is voorzien van een PVC-vloer met hout look en inbouwspots met dubbel armatuur.

OPPERVLAKTE
Conform NEN2580 meting bedraagt het B.V.O. (bruto vloeroppervlak) 78,20 m².
Conform NEN2580 meting bedraagt het V.V.O. (verhuurbaar vloeroppervlak) 70,80 m².
NB. De opgegeven oppervlakte is door een gespecialiseerd bedrijf gemeten conform NEN2580.

LOCATIE
- Op goede stand gelegen in stadsdeel West, wijk Bos en Lommer;
- Tussen de Erasmusgracht en de Jan van Galenstraat;
- De kantoorruimte is per auto goed bereikbaar vanaf de ringweg A-10, S105;
- Er zijn diverse tramhaltes nabij, o.a. tramlijn 7 en buslijnen 15, 21, en N82;
- Parkeren op de openbare weg, betaald en middels vergunningensysteem gemeente Amsterdam.

KENMERKEN:
- Bouwjaar pand omstreeks 1927;
- Deels voorzien van dubbele beglazing, raam voorgevel is enkel glas.
- Elektra: moderne groepenkast met aardlekschakelaar.
- Verwarming en warm water middels cv ketel.
- Opleveringsniveau: verhuurd.
- Energielabel C.

ERFPACHT
- Het object is gelegen op erfpachtgrond van de gemeente Amsterdam;
- De canon is afgekocht tot einde tijdvak;
- Het huidige tijdvak loopt van 16-01-1914 t/m 15-01-2064;
- De algemene bepalingen ‘Bepalingen BW voor tijdelijke erfpacht 1838’ gelden.

BESTEMMINGSPLAN
De bedrijfsruimte Hoofdweg 493 Amsterdam, heeft conform het bestemmingsplan "Erasmuspark- en Robert Scottbuurt" de bestemming “Gemengd - 2”. Binnen deze bestemming is in ieder geval toegestaan: kantoren, consument verzorgende dienstverlening, detailhandel (niet supermarkt), publieksgerichte zakelijke dienstverlening, maatschappelijke dienstverlening, kantoren met daaraan ondergeschikte bewoning, bedrijf (met uitzondering van garagebedrijven).
(bron: ruimtelijkeplannen.nl, voor een compleet overzicht van bestemmingsomschrijving en regelgeving verwijzen wij u naar deze website).

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente Sloten Noord-Holland, sectie L, nummer 3191, A-1.

SPLITSINGSAKTE
Het pand is op 27 december 2002 door notaris mr. S.J. van Os gesplitst in 5 appartementsrechten. Appartementsrecht A-1 is voor 1/5e aandeel in de gemeenschap gerechtigd.

VERENIGING VAN EIGENAREN
- Vereniging van Eigenaars Hoofdweg 491/493;
- De administratie wordt uitgevoerd in eigen beheer;
- De servicekosten bedragen circa € 180,- per maand.
- Er is een MJOP aanwezig.

OP AANVRAAG BESCHIKBAAR
- Splitsingsakte
- Eigendomsakte
- Stukken VvE
- NEN2580 meetrapport

------------------------------------

Modern and renovated office/retail space located in the Bos en Lommer district with a gross floor area of ??78.20 m2. The office/shop space is currently in a RENTED CONDITION and is used as a hairdressing salon. Located in a good visible location and easily accessible by car and public transport. Due to the corner location and many windows, the space has a lot of light, there is an unobstructed view over the street and the water of the Erasmusgracht.

PARTICULARITIES
- The office/retail space is currently leased and will be sold in leased condition;
- The current rental period has been entered into for a period of 5 + 5 years and runs from December 15, 2020 to November 30, 2030;
Job opportunities include businesses, retail, services and offices.
- Service costs are approximately € 180 per month;
- A declaration of non-occupancy will be included in the purchase agreement;
- Completely renovated in 2019 using high-quality materials;
- Delivery subject to award and will take place in consultation.

LAYOUT
Through its own entrance on the ground floor you enter the spacious room with open layout, currently used as a hairdressing salon. On the left is a hall with access to the toilet, pantry, boiler room and meter cupboard. There is also a small garden. The entire business space has a PVC floor with a wood look and recessed spots with double fixture.

SURFACE
In accordance with NEN2580 measurement, the B.V.O. (gross floor area) 78.20 m².
In accordance with NEN2580 measurement, the V.V.O. (leasable floor area) 70.80 m².
NB. The specified surface area has been measured by a specialized company in accordance with NEN2580.

LOCATION
- Located in a good position in the West district, Bos en Lommer district;
- Between the Erasmusgracht and the Jan van Galenstraat;
- The office space is easily accessible by car from the ring road A-10, S105;
- There are several tram stops nearby, including tram line 7 and bus lines 15, 21, and N82;
- Parking on the public road, paid and through a permit system by the municipality of Amsterdam.

CHARACTERISTICS:
- Year of construction of the building around 1927;
- Partly equipped with double glazing, window front is single glass.
- Electricity: modern group box with earth leakage circuit breaker.
- Heating and hot water through central heating boiler.
- State of delivery: rented.
- Energy label C.

GROUND LEASE
- The object is located on leasehold land of the municipality of Amsterdam;
- The canon has been bought off until the end of the period;
- The current period runs from 16-01-1914 to 15-01-2064;
- The general provisions 'Provisions of the Civil Code for temporary leasehold 1838' apply.

DESTINATION PLAN
In accordance with the zoning plan "Erasmuspark- and Robert Scottbuurt", the industrial space Hoofdweg 493 Amsterdam has the destination "Gemengd - 2". The following are in any case allowed within this destination: offices, consumer care services, retail trade (not supermarket), public-oriented business services, social services, offices with subordinate occupancy, business (with the exception of garage companies).
(source: spatial plans.nl, for a complete overview of zoning and regulations, please refer to this website).

CADASTRAL DATA
Municipality of Sloten Noord-Holland, section L, number 3191, A-1.

DEED OF DEPARTURE
The property was sold on December 27, 2002 by civil-law notary mr. S.J. van Os split into 5 apartment rights. Apartment right A-1 is entitled to 1/5th share in the community.

OWNERS ASSOCIATION
- Owners' Association Hoofdweg 491/493;
- The administration is carried out in-house;
- The service costs are approximately € 180 per month.
- There is an MJOP present.

AVAILABLE ON REQUEST
- Deed of division
- Title Deeds
- Pieces VvE
- NEN2580 measurement report

Overdracht

 • Prijs
  € 400.000,- k.k.
 • Status
  Verkocht

Bouwvorm

 • Hoofdbestemming
  Kantoorruimte
 • Jaar
  1927
 • Bouwvorm
  Bestaande bouw
 • liggingen
  In woonwijk

Indeling

 • kantoorruimte opp.
  78 m2

Buitenruimte

 • Liggingen
  In woonwijk
 • Onderhoud buiten
  Goed

Foto’s